Relief Operations to Typhoon Yolanda Stricken Northern Cebu

Napakaliit na bagay, ngunit napakalaki na sa kanila. The 250 km trip was definitely worth it for me. Sa mga kababayan ko sa Bogo at San Remigio sana nakatulong kahit papaano ang dala namin. Babangon tayong mga Pilipino

#BangonPilipinas #ReliefPH

null

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...